สตูดิโอหรูบนชั้น 22

คอนโดมิเนียมจอมเทียนพลาซ่าคอนโดเทลตั้งอยู่ในจุดเริ่มต้น […]

Beach: หาดจอมเทียน

Size: 52 м²

Beds: 2

People: 2+1

สตูดิโอดีลักซ์ซีวิวด้านหน้า

คอนโดมิเนียมจอมเทียนพลาซ่าคอนโดเทลตั้งอยู่ในจุดเริ่มต้น […]

Beach: หาดจอมเทียน

Size: 52 м²

Beds: 2

People: 2+1


สตูดิโอสวีทกับหน้าวิวทะเล

คอนโดมิเนียมจอมเทียนพลาซ่าคอนโดเทลตั้งอยู่ในจุดเริ่มต้น […]

Beach: หาดจอมเทียน

Size: 52 м²

Beds: 2

People: 2+1

สตูดิโอสวีทกับหน้าวิวทะเล

คอนโดมิเนียมจอมเทียนพลาซ่าคอนโดเทลตั้งอยู่ในจุดเริ่มต้น […]

Beach: หาดจอมเทียน

Size: 52 м²

Beds: 2

People: 3


สตูดิโองบประมาณ ชั้นที่ 25

25-09 คอนโดมิเนียมจอมเทียนพลาซ่าคอนโดเทลตั้งอยู่ในจุดเร […]

Beach: หาดจอมเทียน

Size: 52 м²

Beds: 3+1

People: 3+1

สตูดิโอพร้อมวิวทะเล ชั้น 13

คอนโดมิเนียมจอมเทียนพลาซ่าคอนโดเทลตั้งอยู่ในจุดเริ่มต้น […]

Beach: หาดจอมเทียน

Size: 54 м²

Beds: 2

People: 2+1


สตูดิโองบประมาณ ชั้น 26

คอนโดมิเนียมจอมเทียนพลาซ่าคอนโดเทลตั้งอยู่ในจุดเริ่มต้น […]

Beach: หาดจอมเทียน

Size: 52 м²

Beds: 2

People: 2+1

สตูดิโองบประมาณ ชั้นที่ 25

คอนโดมิเนียมจอมเทียนพลาซ่าคอนโดเทลตั้งอยู่ในจุดเริ่มต้น […]

Beach: หาดจอมเทียน

Size: 52 м²

Beds: 3+1

People: 3+1


สตูดิโอ มองเห็นวิวทะเล 23 ชั้น

คอนโดมิเนียมจอมเทียนพลาซ่าคอนโดเทลตั้งอยู่ในจุดเริ่มต้น […]

Beach: หาดจอมเทียน

Size: 54 м²

Beds: 3

People: 2+1

ห้องสตูดิโอ มองเห็นวิวทะเล 21 ชั้น

คอนโดมิเนียมจอมเทียนพลาซ่าคอนโดเทลตั้งอยู่ในจุดเริ่มต้น […]

Beach: หาดจอมเทียน

Size: 54 м²

Beds: 2

People: 3


. .